Friday, November 12, 2010

White Squash / 102

White Squash / 8 x 10 / Digital photograph